خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

حقوق گیرندگان خدمت

پنج اصل حقوق گيرندگان خدمات سلامت عبارتست از :

1-دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .

2-اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .

3-حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .

4-ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد .

5-دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است .

براي مشاهده مراحل رسيدگي به فرآيند شكايت مراجعين درمركز آموزشي درماني فيروزگر فايل PDF زير را دانلود نماييد.

   دانلود : shekayat.pdf           حجم فایل 109 KB
پيوندها