خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

صدای شما

معاونت درمان، واحد صدای شما:

به سرپرستی آقای دکتر صفری

مسئول رسیدگی به شکایات در طبقه همکف به پیشنهادات و نظرات شما عزیزان جهت ارتقا مرکز پذیرا می باشند.

82141635

ایمیل  sedaye_shoma@yahoo.com

مسئول پذیرش بیماران ارجاعی از پزشک خانواده :

آقای دکتر عماد    303-82141302

آقای دکتر معصومی   212-82141211

 

آقای دکتر آقابیگلویی – متخصص پزشکی قانونی  82141743

 

پيوندها