خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

پذیرش بیمار

 

پذيرش بيمار

 

1- پزشك پس از ويزيت بيمار در درمانگاه در صورت نياز به بستري ، فرم دستور بستري را تكميل و به بيمار تحويل مي دهد.

 

2- بيمار با توجه به تاريخ ثبت شده در برگه ي دستور بستري، به واحد پذيرش مراجعه خواهد كرد.

 

با توجه به اينكه هر پزشك در اين مركزتعداد محدودي تخت در اختيار دارد، در صورت خالي بودن تخت در تاريخ مقرر بيمار بستري خواهد شد. در غير اينصورت بيمار بايد در روزهاي بعدي مراجعه نمايد و در صورت بدحال بودن بيمار به اورژانس مراجعه نمايد .

 

توجه :

 

بيمار ميبايست در هنگام بستري كد ملي خود را به همراه داشته باشد.

 

با توجه به اينكه مقرر است برگه ي خلاصه پرونده توسط پست 24 ساعت پس از ترخيص بيمار ارسال شود ، لذا لطفا آدرس پستي خود را در هنگام پذيرش به صورت كامل و دقيق بيان بفرماييد .

اطلاعات در خصوص تحويل كارت همراه بيمار

  • حضور همراه بر بالين بيمار با هماهنگي اطلاعات از طريق سرپرستار و مسئول واحد و گرفتن برگه مجوز مقدور مي باشد.
  • ساعت حضور همراه با برگه همراه از 12 ظهر به بعد مي باشد.(به خاطر ويزيت و امور جاري بخش)
  • امور اداري و حسابداري و بيمه گري بيماران توسط همراهان از طريق هماهنگي اطلاعات مقدور مي باشد.
  • خدمت دهي جهت همراه بيمار حتما بايستي توسط مسئول بخشها در كامپيوتر ثبت شود.
  • نظر به برقراري نظم و آرامش  بيشتر، در روزهاي تعطيل بيماراني كه نياز به همراه دارند  درخواست همراه حداكثر تا ساعت 9 صبح در سيستم  توسط مسئولين بخشها ثبت مي گردد.

پيوندها