خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

تعیین وقت

 

 

تعیین وقت از طریق سیستم تلفن گویا به صورت شبانه روزی انجام می گردد.

82141771-772

این مرکز طرف قرار داده با بیمه های:

تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش، کمیته امداد، فولاد، سپه ، آسیا، نفت ، با معرفی نامه 

 

 

پيوندها