خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

توصيه هاي پزشكي

توصیه های پزشکی

   دانلود : سکته قلبي چيست ؟.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : سيگار.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : سيگار.pdf           حجم فایل 0 KB
   دانلود : هموروئيد چيست ؟.docx           حجم فایل 129 KB
   دانلود : فعاليت فيزيکي منظم.pdf           حجم فایل 132 KB
پيوندها