خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

آموزش سلامت

مقدمه:

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده كه به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه مي شود كه در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی مي باشد.

 به عبارت ديگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 می توان گفت که دو امر مراقبت از بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستاری ، لازم و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند .

 مزاياي آموزش مراقبت ازخود به بيماران:

افزايش رضایتمندی بیمار

کاهش اضطراب بیماروهمراه

کاهش دوره بستری

افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران 

شرح وظایف سوپروايزرآموزش سلامت:

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان راتحت نظرمديرپرستاري  به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

 

تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

تدوین برنامه­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

تهیه رسانه­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسائل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهی كاركنان گروه پرستاري

شرکت فعال در سمینارها، کنگره­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

بررسي رضايتمندي مددجويان ازآموزشها

 

محورهاي اصلي آموزش به مددجو:

الف- آموزش بدوورودبيمارشامل:

معرفي فرد آموزش دهنده به بيمار

آشنايي با محيط فيزيكي بخش، مقررات بيمارستان،روتين بخش (زمان غذا دادن، ساعات ملاقات، ساعات گرفتن علائم حياتي روتين،زمان دارو دادن و...)

آموزش استفاده از وسايلي مانند:زنگ اخبار،تخت،تلفن،كليد هاي چراغ برق،تلويزيون و ...

 

  پرستارادميت كننده،مسئول آموزش زمان پذیرش می باشد.

ب- آموزش حين بستري شامل:

افزایش آگاهی بیماران در مورد خصوصیات بیماری (نام بيماري، فرايند بيماري، ريسك فاكتور ها،علائم ، نشانه ها وعوارض)

افزایش آگاهی بیماران در مورد درمان بیماری (معاینات لازم برای تشخیص بیماری،درمان های موجود بیماری (دارویی،جراحی)،انواع اقدامات پاراکلینیکی لازم (رادیولوژی،پاتولوژی،آزمایشگاه)،عوارض دارویی  و روش برخورد با عوارض ،مراقبت قبل و بعداز اعمال جراحی و بیهوشی در صورت انجام و نحوه برخورد با آن،رژيم غذايي و ...)

 

ج- آموزش زمان ترخيص شامل:

نحوه مصرف داروهاي تجويز شده در منزل

مراجعه مجدد(در صورت نياز و دستور پزشك) به درمانگاه

تاكيد بر تداوم درمان و پيگيري تست هاي تشخيصي

فعاليت هاي روزانه

تحويل پمفلت آموزشي

 

چند نكته كليدي براي موفقيت آموزش به بيماران :

آموزش دهنده لازم است:

به موانع جسمي مانند درد ،نقص شنوايي،بينايي وموانع عاطفي (اضطراب )وزبان وفرهنگ مردم توجه كند.

منظور خود را از آموزش بيان كند درموارد لزوم تن صدا را تغيير دهد مطالب را خلاصه واز زندگي روزمره بيمار مثال آورد.

جلسات آموزشي راكوتاه و مكرر وبه زبان ساده وروزمره شروع كند.

ازانتقال مطالب سنگین و پیچیده كه موجب شکست در روند آموزش شودخوداري نمايد.

جهت ارائه مطالب ازمسايل ساده وبطرف مسايل پيچيده حركت كند.

بیمار رابعد از هر آموزش در زمانهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهدتا از درك مسايل مطمئن شود.

به شیوه ای قابل فهم برای بیمار و اطرافیانش مطلب راارائه دهد.

از ارائه انبوهي از اطلاعات در زمان محدود اجتناب كند.

  

بيمارستان فيروزگر

 واحد آموزش سلامت

 

 

 

 

آدرس: تهران، ميدان وليعصر ، خيابان كريم خان زند،  خيابان به آفرين. مركز آموزشي پژوهشي و درماني فيروزگر

 

H_Firoozgar@yahoo.com

 

تلفن:  5-88937902 ،  4-88942661 ، 82141201

فكس : 88942622

 

وب سايت آموزش به مددجو  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

 

 http://help.tums.ac.ir

پيوندها