خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

فناوری اطلاعات

        


          هادي اردوخاني 

مسئول فناوی اطلاعات                                        

خط مشي واحد فن آوري اطلاعات

واحد فناوري اطلاعات مركز آموزشي درماني فيروزگر با هدف ارتقاء كيفي خدمات در حوزه طراحي،آموزش و پشتيباني سيستم هاي جامع مديريت اطلاعات بيمارستاني مبتني بر استاندارد هاي روز دنيا برگزيده است.

اين واحد در راستاي رضايت كاربران رويكرد بهبود مستمر را پيش گرفته و آموزش و پشتيباني را به شيوه اي اثر بخش ارائه مي نمايد.

  • كليه همكاران اين واحد خود را متعهد به پيشبرد بهتر اهداف به صورت كيفي حاصل از راهكار هاي ذيل مي دانند:

1 تمركز بر نياز ها و خواسته هاي كاربران و ايجاد ارتباط مستمر با آنها به منظور افزايش رضايتمندي

2 بهبود مستمر خدمات و آموزش

3 دستيابي به فناوري هاي نوين مديريت اطلاعات

4 توسعه كيفي خدمات دولت الكترونيك با استفاده از ابزار نوين

5 ارتقاء دانش فني و مهارت كاربران و به روز رساني اطلاعات ايشان

6 استفاده از قابليت نرم افزار هاي مختلف و كارآمد به منظور چابك سازي سازمان

كليه همكاران واحد با اعتقاد كامل به سازمان و با مشاركت و همدلي با يكديگر اهداف كيفي را تصويب كرده و به آن پايبند مي باشند.

مسئول واحد فناوري طلاعات:

 هادي اردوخاني

تكنسين هاي واحد:

مرتضي سمناني

تلفن تماس: 82141378-88942973

پست الكترونيكي: h_firoozgar@yahoo.com

 

پيوندها