خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

دسترسي به بيمارستان

بيمارستان فيروزگر در محدوده طرح ترافيك و زوج وفرد قراردارد (

 

آدرس پستي بيمارستان: ميدان ولي عصر (عج) خيابان كريم خان زند خيابان به آفرين بيمارستان فيروزگر

 

مسير مترو: خط يك متروي تهران ميدان هفت تير خيابان كريم خان زند خيابان به آفرين بيمارستان فيروزگر

 

پياده از ميدان ولي عصر (عج): ميدان ولي عصر خيابان ولي عصر به سمت جنوب داخل كوچه شهيد ولدي بيمارستان فيروزگر

 

مسير اتوبوس: از تمامي خطوطي كه از ميدان ولي عصر تردد مي كنند يا انتهاي پايانه هايشان ميدان هفتم تير و ميدان ولي عصر مي باشد ميتوان استفاده نمود

 

مسير تاكسي: از تمامي خيابان هاي تهران مي توان توسط تاكسي به ميدان ولي عصر مراجعه نمود

 

 

پيوندها