خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

درباره ما

این مرکز در حدود سال هاي 1330 توسط مرحوم ارباب گشتاسب فیروزگ ر به طور نیمه تمام
ساخته و به صورت وقف به وزارت بهداري واگذار گردی د. بیمارستان در سال 1333 بصورت
درمانگاه کار خود را شروع نموده و در سال 1343 با 170 تخت و اتاق عمل و بخش هاي داخلی،
جراحی زنان و زایمان، اطفال، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدي، و درمانگ اه هاي
دندانپزشکی عمومی، جراح بهداشت مادر و کودك و اورژانس رسما" افتتاح گردید.
قابل ذکر است که ساختمان انستیتو عالی پرستاري، کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، غذاخوري، دو
طبقه اورژانس و مدارك پزشکی و درمانگاه ها بعدا" بنا گردیده است.
این بیمارستان داراي 341 تخت مصوب و 435 تخت فعال می باشد. داراي بخشهاي تخصصی، فوق
استروك، ICU، جراحی ICU ، جراحی اعصاب ICU ، داخلی ICU ،NICU تخصصی شامل
دیالیز، اتاق هاي عمل، اورژانس شبانه روزي، واحدهاي پاراکلینیکی شامل: آزمایشگاه، ،CCU
اکوکاردیوگرافی و تست ،ERCP، داروخانه، رادیولوژي، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، کلونوسکوپی
فیزیوتراپی و طب فیزیکی و کار درمانی و ... ،Day Care ، ورزش، برونکوسکوپی و تست تنفس
می باشد.
این بیمارستان طرف قرارداد با سازمانهاي بیمه گر از جمله بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی،
ارتش، نیروي انتظامی و کمیته امداد می باشد.
خدمات رفاهی مرکز: تلویزیون، تلفن، صندلی تخت خوابشو(جهت همرا ه)، اتاق خصوصی، اتاق
اقامت جهت مادران،مرکز حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج، مجهز بودن بخشها به اینترنت
و وایرلس و امکان استفاده از مهمانسراي ساختمان امام حسن مجتبی (ع) جهت اسکان همراهان
در طبقه سوم و چهارم و با هماهنگی دفتر پرستاري.
دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
٥
این مرکز علاوه بر خدمات درمانی یک مرکز آموزشی با سابقه می باشد که آموزش پزشکی را از
سطوح انترن و رزیدنت و رشته هاي پرستاري و پیراپزشکی برعهده دارد.
مساحت کل بیمارستان 18500 متر مربع و مساحت زیر بناي آن 15000 متر مربع می باشد.
این مرکز طرف قرارداد با سازمانهاي بیمه گر از جمله بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش،
نیروي انتظامی ، کمیته امداد و.... می باشد.
خدمات رفاهی مرکز: تلویزیون، تلفن، صندلی تخت خوابشو(جهت همراه)، اتاق خصوصی، اتاق
اقامت جهت مادران، مرکز حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج می باشد.
علاوه بر خدمات درمانی، یک مرکز آموزشی با سابقه می باشد که آموزش پزشکی را از سطوح
اینترن و رزیدنت و رشته هاي پرستاري و پیراپزشکی بر عهده دارد.
مساحت کل بیمارستان 18000 متر مربع و مساحت زیر بناي آن 20000 متر مربع می باشد. مرکز
آموزشی درمانی فیروزگر در منطقه 6 شهرداري در تقاطع خیابان حافظ و طالقانی در خیابان به
آفرین قرار گرفته است.

پيوندها