خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

رياست

                          دكتر فرهاد زماني

  رياست مركز آموزشي پژوهشي درماني فيروزگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام نوروزي رياست مركز

 مركز آموزشي، پژوهشي، درماني فيروزگر به گواه بيماران و ارزيابي هاي مختلف همچنان پيشرو در امر آموزش، پژوهش و درمان،  عهده دار رسالت خطيري است كه تحقق آن در سالهاي اخير جز به همت اساتيد، كاركنان و همياران ما مقدور نبود و ادامه راه جز با تلاش و كوشش شما عزيزان ميسر نيست.

در اين آغاز سال نو و فصل شكوفائي همواره از زحمات و تلاش بي وقفه تمامي عزيزان كه ما را در جهت پيشبرد اهداف مقدسمان ياري نمودند تشكر و قدراني مي نمايم و براي يكايك شما  آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون را از درگاه احديت خواستارم

 

                           ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد                               هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند

 

                                                                                                                               دكتر فرهاد زماني

 رئيس مركز آموزشي پژوهشي درماني فيروزگر

پيوندها